Строителство

ГОРНЕЛ ПРОЕКТ затваря кръга на услугите в сферата на недвижимите имоти като предлага всички видове ремонти, довършителни и следремонтни дейности!

ДК СТРОЙГРУП ООД

Строителни работи в Европейския съюз

ДК Стройгруп ООД е създадена с цели в сегмента на висококачественото строителство.

Екипът се състои от кадри с дълга кариера и резултати в бранша.

Използваните технологии, материали и информация оставиха доволни нашите доверени Клиенти и Инвеститори.

Контакти с фирмата: